მე დავიბადე...

მე 
დავიბადე ივნისის 
თვეში,
მაგრამ აპრილის დამყვა 
თვისება;
სულში ავდარი, 
წვიმა და თქეში
და შელახული მუდამ 
ღირსება.
არ ღირს ამაზე ბევრი 
გოდება,
წუთისოფელი 
ისედაც კვნესის.
ყველას მივიღებ მძიმე 
ლოდებად,
რასაც განგება 
მესვრის და მესვრის..
კომენტარები (0)