კლარა მელია - იურისტი, ფილოსოფოსი, ფსიქოლოგი, პედაგოგი