წარმავალია ყველაფერი დროში, სივრცეში, ცვალებადობა მარადისობის ირეკლავს სახეს...