Agsasrulia...

Shemomepeta sashineli sacduri avdris
Cheqa-quxilad damatexes shubi siavis.
gamomiketes uplis saxlis oqros urduli
kelaptebidan wminda santlis cecxli momiwves.
gawvimda urchad xarxarebda qvesknelshi mteri
dagiminebo shen chems klanvhebs veras wauxval,
Magram rosiyo agzeveba greoba mtrulis
gjerodes ulplis angelizis prtebit mogisavs.
Gaxsovs golgota,wamebis gza eklis gvirgvini
nazareveli tavis jvarcmit mtisqims avida,
nushegashinebs amsauplos codvilta mklavis 
da moqneuli basri xanjlis gaormageba.
Agsasrulia angelozi sulebs darajobs
upali gvixmobs axlos modeq kalta shegaxo
gagwmindo yvela sicruis da avi zraxvisgan
rom shnma sulma sauoloshi kari sheagos.
კომენტარები (0)