0

Mami


Mamis tani gaqvso,mamis tvalebio
,ase rogor hgavso erti.
masac uyvardao chumad chacineba
,cuds ver hkadrebdao vervis.
.zogi cuds sxvas etyvis zogi salagobos
.meki tavdaxrili vervis.
midi damanaxet tundac vajkacuri,rundac qancgaclili beri,
ogond damanaxet misi gimilida tundac iyos mkacri,plidi.
xoda chemo dzmao nugarapers ityvi,nurc avs da nurc kargsac.
torem shens warsulshi,iq im kunchulamde
 mival mtrulad, popxvit,mwyralad
.iq xom is ocneba imaleba ertdros bavshvurad rom mwamda.
modi chemo dzmao zurgi shemaqcie,wadi nugarapers ityvi
,is ar dabrundeba da arc sizmrad mova..mas sul davaviwydi shvili.
კომენტარები (0)