0

Axalgazrdobis matarebeli..


Axalgazrdobis matarebels mardad movaxti
Miaqroleben lurja cxenebs tvit mzis sworebni,
Dahkravs gumbati cad azidul cixe koshkebit
Da sheavedrebs saqartvelos yovlis shemoqmeds.
Chveni wilxvedr miwis shvilebi vart oditgan dgemdis
Amistvis gvrida tvit vajkaci sisxlata mdinares,
Chven Chitra tvista motmineba maradjams mogvdevs
Da deda gvtisa gviparvides tvit gvtiur madlit.
Odes iberi gabrwyindeba dadgeba Jami
Da madli uplis gamepdeba soplad amier,
Qveynad boroti agigveba pirisgan miwis
Martmadidevel saqartvelos mravaljamier.
კომენტარები (0)