Morwmume

Shemomepeta sashineli sacduri avdris
Cheqa-quxilad damatexes shubi siavis,
Gamomiketes uplis saxlis oqros urduli
Kelaptrebidan wminda santlis cecxli momiwves.
Gaevimda urchad,xarxarebda qvesknelshi mteri
Dagimonebo shen chems klanchebs veras wauxval,
Magram rosiyo agzeveba,greoba mtrulis
Gjerodes uplis angelozis prtebit mogisavs.
Gaxsovs golgota?wamebis gza ,eklis gvirgvini
Nazareveli tavis jvarcmit mtisqims avida.
Nushegashinebs amsauplos codvilta mklavis
Da moqneuli basri xanjlis gaormageba.
Agsasrulia angelozi sulebs darajobs
Upali gvixmobs axlos modeq xeli shegaxo,
Gagwmimdo yvela sicrulis da avi zraxvisgan
Rom shenma sulma samotxeshi kari sheagos.
კომენტარები (0)