მათხოვარი

მოდი არ გინდაო,ის ხომ გაგიჟდაო
შავად შემოსილია ქვრივი,
წლებმა დაგალაო,შვილმაც აგარაო
გადი გამცილდიო მიდი.

ქუჩას ჩამოდგაო,გვერდით ჩამოჯდაო
ნეტავ რა უნდაო?ფლიდი,
სახლში ყვაოდაო,დღეს აქ რაუნდაო
ხელებს გასათბობად იწვდის.

ნეტავ რაუნდაო,საით წავიდაო
ნუთუ რა შესცოდა?ბილწი
ცოდვილთ საუფლოში ვერასოდეს ჰპოვეს
წმინდა ღვთისმშობელის შვილი.
კომენტარები (0)