ლაშა კობიაშვილი - ფოტო

ლაშა კობიაშვილი - სტუდენტი/დილეტანტი ყველაფერში/მარგინალი/ფსეუდო ადამიანი

რასაცა ვწერ, ჩემთვისა ვწერ ❤