ლაშა ქვლივიძე - სტუდენტი

ქართული ფილოლოგიის სტუდენტი. გვერდზე გამოქვეყნებულია ჩემ მიერ დაწერილი ლექსები.