მეტა-პოეზია - ფოტო

მეტა-პოეზია - ლიტერატორი

ალმასი_მეუბნებიან მისი სილამაზე დასაბამს იღებს სრული არეკვლის კუთხის სიმცირისაგან... ოსტატი იმნაირად თრშავს წახნაგებს, რომ ერთ-ერთ მათგანში შეღწეული სხივი მხოლოდ იმავე გზით თუ გამოვა. უკან! აქედან_ციმციმი, თვალისმომჭრელი ბრწყინვა. მშვენიერი ხატია იმის გამოსათქმელად რასაც მე ვფიქრობ პოეზიის გამო: სულისმიერი სხივის მიქცევა მისი გამტარი სიტყვების მიმართ. პოლ ვალერი. ...................................................................................................................................ლიტერატურულ სამყაროში სიკვდილი არ არსებობს და გარდაცვლილებიც ისე ვერევით თქვენს საქმეებში და ისევე ვმოქმედებთ თქვენთან ერთად, როგორც ცოცხლები)....... ნიკოლაი გოგოლი ................................................................მოვდივარ............................................................................. ვარ ფიქრი სიმწრით გარდაქმნილი, აწ უკვე ლექსად, ტანჯული სული, გარდასული, თვით მაღალ ღმერთთან, მოვდივარ ქვეყნად და ვსახლდები მე შენში ეხლა, მოვდივარ შენთან და გეღვრები სხეულში ლექსად... ხარ გული_ფეთქვა, ენა_ბგერა... და ხარ ყოველი... ხარ ერთი ჩემი სამყოფელი ყოვლის მომცველი, ჰო და აქ მორჩა აჟღერება ახლა სტროფების, გემშვიდობები, კარგად, დროებით. ...... ლეგა კორინთელი