მეტა-პოეზია - ლიტერატორი

ალმასი_მეუბნებიან მისი სილამაზე დასაბამს იღებს სრული არეკვლის კუთხის სიმცირისაგან... ოსტატი იმნაირად თრშავს წახნაგებს, რომ ერთ-ერთ მათგანში შეღწეული სხივი მხოლოდ იმავე გზით თუ გამოვა. უკან! აქედან_ციმციმი, თვალისმომჭრელი ბრწყინვა. მშვენიერი ხატია იმის გამოსათქმელად რასაც მე ვფიქრობ პოეზიის გამო: სულისმიერი სხივის მიქცევა მისი გამტარი სიტყვების მიმართ. პოლ ვალერი.