ლელა კურტანიძე - პოეტი, გერმანისტი, სოციალური მუშაკი