ლიზი  ბერიძე - ფოტო

ლიზი ბერიძე - ლექსები, პოემები 3