0

ბატი ბუტი


-როგორ ხტიან

ცხელ ტაფაზე

თეთრი ბატი-ბუტები!

მომიხალე, დედა მალე ,

თორემ

გაგებუტები!
კომენტარები (0)