მაია მირუაშვილი - ფოტო

მაია მირუაშვილი - პედაგოგი. პოეტი. მწერალი. ხელოვანი