მამა გიორგი (ოდიშვილი) - სასულიერო პირი, პოეტი

146