მანანა კაკაჩია - პედაგოგი

  51

მე პოეტობას არა ვჩემულობ, მხოლოდ რითმებად ფიქრი გავბედე...