მანანა კაკაჩია - პედაგოგი

  41

მე პოეტობას არა ვჩემულობ, მხოლოდ რითმებად ფიქრი გავბედე...