მანანა კაკაჩია - პედაგოგი

მე პოეტობას არა ვჩემულობ, მხოლოდ რითმებად ფიქრი გავბედე...