მანანა კაკაჩია - პედაგოგი

24

მე პოეტობას არა ვჩემულობ, მხოლოდ რითმებად ფიქრი გავბედე...