0 67

*** (სიცოცხლე მინდა მე ქვეყანაზე ..)


სიცოცხლე მინდა მე ქვეყანაზე
სადაც სულდგმულებს თავისუფლება
არ მინდა ვიყო მონა სხვის ტომის
მინდა მე დავრჩე ნამდვილ ქართველად

მოაწყდნენ საზღვრებს მადა აშლილნი
თვალთ უკიაფებთ მიწის სურნელი
სწადიათ ქვეყნის ხელში ჩაგდება
რომ აისრულონ მზარდი სურვილი

ქართველი კაცი არვის დაუთმობს
ერთ გოჯსა  მიწას მისსა მხარეში
ნურვინ დაიდებს თვისსა დევიზად
ქართული მიწა  ქართველთ გარეშე.
კომენტარები (0)