0 20

მძვინვარებს მიწა


მძვინვარებს მიწა რომ ჩამიტანოს,
დამასამაროს მოკვდავი რწმენით -
რომ ვეზიარე მე უკვდავებას,
რომ შიშად არ ღირს სამარე ქვევით.

სადღაც სიცოცხლე აღარ მჩქეფარებს,
შეჩერებულა აზრების დენა.
ვიღაც იქ ჰპოვებს ბედნიერებას,
სადაც მოწყვეტით დავეცი მე გზად.
კომენტარები (0)