0 14

3,14... დარებიო.


ჩვენმა მეგობარმა ახალი ტერმინი მოიფიქრა 3,14... დარებიო... 😅
რას არ მეიფიქრებს კაცი, არა?.. 🤣🤣🤣
-მერ'ფი-
კომენტარები (0)