0 59

ნახეს უცხო მოყმე ვინმე


ნახეს უცხო მოყმე ვინმე
ჯდა მტირალი წყლისა პირსა
შავი ცხენი სადავითა 
ჰყვა ლომსა და ვითა გმირსა
კომენტარები (0)