0 84

ნახეს უცხო მოყმე ვინმე


ნახეს უცხო მოყმე ვინმე ჯდა მტირალი
წყლისა პირსა შავი ცხენი სადავითა
ჰყვა ლომსა და ვითა გმირსა
კომენტარები (0)