მიხეილ ბერუაშვილი - ფოტო

მიხეილ ბერუაშვილი - მოსწავლე