ალბათ მომავალში ვინმე ნაცნობი - მომავლის საქმიანობა