0

მე მსურდა წმინდა


ციურ მშვენებით თვალების რისხვა,
მერგო ნაწილად,დამირჩა გულში
და უკვდავების სურნელმა მძლია
და არ ვიყავი მზის უმადური.

ვგმობდი სიავეს მე მსურდა წმინდა,
ვიყავ  მშვენებით თუ დაზაფრული,
გამონათება მწყუროდა ფრიად,
ცისფერ თვალების ღვთიური შუქის.
კომენტარები (0)