0

ვეღარ გიპოვი


დამაგვიანდა,დამხვდა  სიჩუმე,
ვეღარ გიპოვე,თუმცა გისურვე.
აწი არავის არ ვარ მშველელი
ბრმა სიჩქარეში თვალთდაბნელებით.
რა გაეწყობა ,სიმარტოვეში
დავრჩი ახოვან გრძნობის მფლობელი.
ახლა სისუსტე და სისასტიკე
ღმერთო მარიდე,ღმერთო მარიდე.
თუ გამიქარწყლდა თბილი გრძნობები,
ცივი გულმზერით,ჩაკეტილობით
ვერ გავიმარჯვებ და ვერ ვცხონდები.
დამრჩა სათქმელი ვით ხსნა–საშველი.
ჩაქრა სანთელი ჩვენი ერთობის,
ვერ გაგიფრთხილდი,ვერ გაგიფრთხილდი,
ვეღარ გიპოვი,ვეღარ გიპოვი.
კომენტარები (0)