0

განწმენდის ჟამმა


იესოს მსხვერპლი
მოკვდავისთვის,
ასე დიდია,
თუმც განდიდებულ
სამყაროსთვის,
შეუმჩნეველი...
ვინ განადიდონ ბრა მეგზურის თანამგზავრებმა?
იუდას მსგავსი,
სული მზიფერი,
ვერცხლს  რომ შეჰხარის..
გაყიდულია ეს სამყარო  ოცდაათ ვერცხლად,
ჩვენ ქრისტეს სისხლმა შთგონებად დაგვიდო ზეცა,
განწმენდის ჟამმა სრულყოფილი მოგვფინა სხივი.
კომენტარები (0)