ზარმთარია

ჩიტები მიდიან,
ვარდი, ენძელა, ია,
ხმებიან და იფურჩქნებიან,
უკვე მართლაც ზამთარია.