უფალო ცოტაც...

უფალო ცოტაც 
მაცალე,
ჩემი ცხოვრების მარაგი
ჯერ კიდევ ვერ დავცალე.

ალბათ არა ვარ 
ღირსი ამისი,
ბიჭებო მიდით
ამივსეთ სასმისი.

დავლიო ღვინო
წითელი
ცოტაც მაცადეთ
ვნახო მზე ყვითელი.

დამისხით
დამათრეთ
როცა მოვკვდები ძმებო
ამწიეთ და ისე მატარეთ.