ნარსავიძე ლონდა - მასწავლებელი

  56

მიყვარს კეთილი ღიმილი, მზიანი დღე და ვარსკვლავებიანი ცა...