ნატა ღორჯომელაძე - მოსწავლე

  141

გვერდზე ატვირთულია სხვადასხვა სახის კომედიური და დრამატური სახის მოთხრობები. მოთხრობებში გადმოცემულია ცხოვრებისეული ფაქტები და ფანტაზიის ნაყოფები.