0 20

არა! არა!


ვერ წავედი ვერსად,
თუმც მეწადა ბევრი
ვერც ცხოვრებიდან, 
ვერც ერიდან, 
თავი ჩავყავ ქვევრში.
გავთავხედდი ერთი ორად
არ გიბრუნებენ ლექსა შენსას
ლექსის მარშუტებს მივუყვები აღმა!
მივალ ხეობას და დავგდები მაგრად!
არ გავყიდი სამშობლოს არა! არა!
კომენტარები (0)