0 25

უმისამრთოდ დარჩენილი :დდ


როდესაც წახვიდოდი გეგონა

გადავეშვებოდი ცრემლის მორევში
დამექცეოდა მთელი ქვეყანაა
შენი წასვლაა ყველაზე მარტივი 
ჯერ არ განცდილის წართმევაა სხვა არაფერი
ვიცი წახვალ მიღალატებ
ერთგულების არ გვაქვს ფიცი
ავიტანდი მძიმე ჩვევებს
არყოfილიყავ ოღონდ მრუში
თუმცა ახლა სულერთია
შენ მაინც არ ხარ ჩემი
დამიჩემე და გამიშვი
ჩაკიდული ახლად ხელი..
წასვლა ასე თუ გინდოდა
რად სტანჯავდი მითხარ თავსა?!
წადი შორს და სულ სიკეთით....
მე ღმერთს ვსთხოვდი მხოლოდ ერთსა
შევხვედროდით უცბად სხვაგან
რომ თამამად მეთქვა შემდეგ
აღარა აქვს აზრი შედეგს..
წადი წინ და იპოვე ის ერთადერთი შენი ფასი
ნუ აწონით ოღონდ სიტყვას 
დაუჯერეთ მხოლოდ გულსა..
ჩვენ არ ვიყავთ გაჩენილი 
უეჭველი ერთურთისთვის..
ვინმე  ქალში პოვებ შვებას 
დაიმშვიდებ ვითომ თავსა
ორი დღე თუ ხასიათი გაიgifujdes
დაააბრალე ჩემგან წასვლას
თუ მოიკლავ ისევ ღამე  სხვასთან გრძნობას
ნუ იფიქრებ რომ გგქონია წმინდა გრძნობა სიყვარული 
მაგი შენთვის დაიტოვე და მოკალი უეჭველი 
არ გჭირდება  ამ სიტყვების კოლიანტი
კარგად იყავ ამის მეტი 
რა გისურვო მართლა რავი
ერთს კი გეტყვი მხოლოდ ჩემზე
ახია არის ჩემთვის ესა
რომ დაარღვევ უზენაეს კანონსა და მორჩილებას
ყველას ბოლო ასე არის
 ვინცა ეძებს აღმაფრენას 
მე ჩემს თავსა არა ვჩვივი 
შენ იყავი მხოლოდ კარგად
   .ნაგუ.
.
04;08ამ
2019, ენკენისთვე
კომენტარები (0)