0 14

!!


და იმ მთვარიან ღამეს, ვიჯექი მარტო... მთვარის პირდაპირ,შთამაგონებდა მე ისევ იმ ემოციებს მაგრამ ვხვდებოდი რომ სიცარიელე რჩებოდა ჩემში... თვალდაჭულჭმა ჩავთქვი სურვილი, წყვდიადმა შთანქმა მთელი სინათლე,იქცა უკუნი.. და თუ არა ვთქვი მე ის სიტყვები, მაინც დავრჩები გრძნობის ერთგული... აღარ ვიყებ მრავალწერტილებს, დავსი ბოლო წერტილი. მასში მიყვარდა მე ეს სიტყვები:"შენ ვერ დასვამ წერტილს, კალამს ავიღებ და ვაქცევ უსასრულობად... 
-.
-...
-.
-...
-.
-იონა ეგეც სამი წერტილია"
ამიტომ ბოლოს დავსვი ძახილი და იყო პასუხი:კარგი 😅
კომენტარები (0)