0 4

მარად და კვალად


ნუ დააბრალებ სიყვარულს ისევ
რომ ტრფობას შესწირე ღირსება
გავლილ ცხოვრებას თვალს გაადევნებ
და რა დაგარჩრება ძვირფასო მარად!
და რა დაგრჩრება ძვირფასო მარად? 
მინდა ფიქრობდე ამაზე კარგად!
კაცთომოყვარება ნუ დაგდევს კვალად

წლებს კი მიმავალს მოგიღვნძი კვალად
და დრო გასული იქნება მრავლად!

მარად და კვალად დარჩება ფრაზა 
სიტყვები,ლექსები სახსოვრად მრავლად!
კომენტარები (0)