0 35

ჩვენ იმ იდეის


ჩვენ იმ იდეის მხახური ვართ მეგობარო!


ახლა როს ჟამი გვიდგება სიბრაზის
შორს გაიხედე, ხედავ მომავალს?!
ბნელსა თუ ნათელს, შავსა თუ თეთრსა
ფერის დანახვით შენ გადუწყვეტავ შენ ისტორიას- დარჩე მებრძოლი !

ჩვენ ჩვენ თავებსა ვწირავთ არა მავანთა
ჩვენ იმ იდეის მსახურნი ვართ მეგობარო, 

მაგრად გდა?!

ჩვენ იმ იდეის მსახურნი ვართ, 
სამსვერპლოს ვიღებთ და საფასური 
არ გამოჩნდება გწამდეს მარიამ!
მოდგმამ ერისამ , იუდას შვილნი
ჩვენ ვერ გავიგებთ... გჯერავს უფლისაც!
მე ამ იდეას ლექსებით ვამკობ, 
მუზებში ვაქსოვ ტაეპებს მისას 
ორი მიყვარდა ცხოვრებაში, ორთავეს ვუძღვენ რითმები.
პირველი მოკვდა, ვადა გასვლიაა 
მეორეს დღეას აქვს გრძელი, გჯეროდეთ ამისი!
. ნუ შეშინდები, გამოვიცდებით 
"უფლის გზას შედგომილი ნუ შეშინდები"!
გულით ატარე შენ ის იდეა, სახელად რომ აქვს ქართულ დიდება!
ჩვენ იმ იდეის მსახურნი ვართ მეგობარო ხოხვით დაღლილო!
რჩეულთა ხვედრში მოხვედრილო!
თუ ამ იდეას გამარჯვება ცად უწერია!

დაე შეარგოს მავანთ!
იუდას ცოდვლის, სიმწირთ დაცემულს!
ნუ დაედრები!
მაგრად დგას?
და თუ მომავალსა, ბნელსა და შავსა 
არ უწერია საშვილიშვილო გამოდარება
ღმერთმა შემინდოს წირვის გაცდენაა
და მის მსახურზე ხელის აღება!
კომენტარები (0)