0 33

ტიბაანი


ნისლი ჩამოწვა ქიზიყის თავზეთუმც ბურუსია ქიზიყის თავზე
ნათელი სვეტის არ ქრება ხირსის
შორით მომავალ მგავრსა ეულსა
მისი დიდება უნათებს გზებსა
 "ჯვარი დიდი აქვს ტიბაანს მხრებზე
დალოცვილ იყოს სოფელი ჩვენი
მადლი  ლოცვისა შვიდ გზისა 
ზარების რეკვით გვესმოდეს ყურში
 დღეგრძელი იყოს ძმობა წმინდისა
 მრავალჟამიერ ჩვენსა სოფელსა
2019.
კომენტარები (0)