0

ქალს


ვით ნიავის ქროლა ისე მოჰქრის გრძნობა,
შენს სინაზეს აქებს სულ მიფორიაქებს,
კვლავ შორიდან გხედავ შენზე წერას ვბედავ,
საოცარო ქალო შორო მიუკარო,
მესმის გულის ძგერა ვერ გაშორებ მზერას,
საუცხოო ქალო ცეცხლო მწველო ალო.
კომენტარები (0)