0

იქ სადღაც კუთხეში (თინათინ დევაძეს)


იქ სადღაც კუთხეში მზე ცდილობს აალდეს
აალდეს სინათლე სხივებად გაშალოს
ჩააქროს წყვდიადი და დედამიწელებს
სიცოცხლის სუფევა რიჟრაჟით ახაროს.
კომენტარები (0)