0

კახეთს


გამოჩნდა კახეთის ველი და მინდორი,
რა ტურფა მხარეა, რა დიდი დიდრონი,
ჩქეფს მისი ბარაქა თან მთის და თან ბარის,
სად არის სხვა მხარე ამ მხარის სადარი,
კითხავ ისტორიას არის თუ ზღაპარი,
შრიალებს თელავის ვეება ჭადარი.
ზეცაში აჭრილი ტოტებით შრიალებს,
ხსოვნაში ინახავს გარდასულ იარებს,
აქ ყოფნა, აქ დგომა, აქ წერა გინდება,
ღვაწლი კახეთისა უფრორე დიდდება.
დიდდება და ვაზის იქცევა მტევნებად,
სიუხვე განგებამ ასეთი ინება,
ჩქეფს მისი ბარაქა, თან მთის და თან ბარის,
სად არის სხვა მხარე ამ მხარის სადარი.
კომენტარები (0)