0 42

არასოდეს!


ჯანდაბას! ყველა ნდობა და ფიცი,
ბევრჯერ შევცდით და ბევრჯერ ვინანეთ,
მე არასოდეს, აღარ დაგიცდი,
შენ არასოდეს,დაიგვიანებ.
კომენტარები (0)