0 37

ციტატები


...
მაგრამ მასზე ფიქრი მაშინაც შენშია,როცა მასზე ფიქრი გავიწყდება.


...

აგეტირა,ამ მნიშვნელოვან დღეს,ზუსტად ამ დღეს..მაგრამ მერე მოგაგონდა,რომ წლების წინ ბედობასაც ტიროდი და თითქოს,რადგან ასეა გასაკვირი არცაა ეს ქმედება.

...

დუმილი ხომ ხშირად ტკივილის მონატრებაა.

...

და საბოლოოდ რომ უფიქრდები,დაგჩემდა შიში სხვა ადამიანების სიახლოვის..ბრაზობ,რაღაც იმღვრევა შენში,შენს კაპილარებში..და სწორედ მის გამო დაგემართა შიში სხვა ადამიანების და მის გამო იმღვრევა ყველაფერი.
კომენტარები (0)