0 19

შუალედი


ბნელი ღამეა.
უცნაურად ერთნაირი რიტმის ხმა.
ჭრიჭინები გალობენ.
სინათლის სვეტი.
ეცემა კედელს.
მასზე სხეულია გამოსახული.
რიტმის ხმას ჰყვება.
ჭრიჭინები ირევიან.
გარდა'ემოციების'ირევიან.
ქრება განათება.
პულსის ქაოსი.
იღლებიან-მელანქოლია.
ხეები.
გაემოციებული ტოტები.
გადაირევიან.
სხეული რიტმს ჰყვება.
ყვება გარდაცვალებას.
შეცვლას.
კალიების ძვლები იმსხვრევიან.
მუცლის ტკივილი.
ფიჩხის ტკაცუნი.
გარდაცვალება.
კედელზე შუქის სვეტი ქრება.
ღამეს კანონზომიერი.
ჭრიჭინის ხმა აქვს.
სადღაც ყეფს ძაღლი.
მთვრალია ლოთი.
გასაკვირად.
არ წყდება რიტმი.
სინათლესთან შედარებით.
ბნელია ღამე.
კომენტარები (0)