ნინო მიქაძე

ვებ დიზაინერი

0 26

ჩემი ქვეყანა


ჩემო კარგო საქართველო
აწ გამოვლილ მრავალთა წელთა,
ჩემო ლამაზო ქვეყანავ
უბერებელო საუკუნეთა,
დიდება მამულიშვილთა,
აწ ხსოვნა ჩვენთა წინაპართათა,
დიდება მამულისა უფლისა,
მფარველი ჩვენთა ღვთისმშობელისა,
ვაზის სამშობლოვ საქართველოსა,
აწ ლერწამისა ქართულთა,
მტკვარსა მდინარესა მოდუდუნესა,
დიდება თავისუფლებას
დაუოკებელ ტკივილსა აფხაზეთისა,
ჩვენთა წინაპართ სისხლსა დაღვრილსა,
საუკუნეთა შერაცხულსა,
დიდება ვაჟას, აკაკის და ილიასა,
მშვიდობისა დამფუძნებელთა,
დიდება მამასა და წმინდასა სულსა.
აწ და მარადის უკუნითი უკუნისამდე ამინ.
კომენტარები (0)