ნინო მოდრეკილაძე - ჟურნალისტი, მეტყველების პედაგოგი.

62

მიყვარს, ვცხოვრობ, ვწერ.