ნინო მოდრეკილაძე - ჟურნალისტი, მეტყველების პედაგოგი.

მიყვარს, ვცხოვრობ, ვწერ.