ნინო მოდრეკილაძე - ჟურნალისტი, მეტყველების პედაგოგი.

  102

მიყვარს, ვცხოვრობ, ვწერ.