0

აპრილი მტკივა


გაიაპრილა, კვლავ ჩაიცვა ტიტები მიწამ,
გაზაფხულს ციდან მზის სხივებმა მიუალერსეს,
ახლა ქალაქში მეწამური სისხლად იელვებს
და აჩუქებენ სხოვნის ტიტებს  აპრილს ფიქრებს.
გაიპრილა, სისხლის კვალში ყვავილი იშვა,
წარსულირილა, კვლავ ჩაიცვა ტიტები მიწამ,
გაიაპრილა, ცხრა აპრილი დღეს უფრო მტკივა.
კომენტარები (0)