ნოდარი ფარეშიშვილი - ინჟინერი

იცი თავს ვკარგავ შენ რომ გიყურებ თვალების ცქერით რომ ვეღარ ვტკბები ხელში ჩაგიკრავ და ისევ ვხვდები რომ მსოფლიოში შენახარ ერთი დაულაგებელ ფიქრების სეტყვას ისევ მოყვება პატარა კახი გაუაზრებელ ფიქრების ძახილს მე ვერ ვეძახი საკუთარ ნაწილს აუარებელ სიტყვების ძახილს აზრის მიცემას თიქოს რომ ვცდილობ მხოლოდ ერთია სწორად რომ ვფიქრობ მე შენ მომწონხარ და შენ რას ფიქრობ?