პაატა აბაშიძე - ფოტოები, სურათები

  • მე ვარ, მე
  • 🍁🍁🍁