მ-შვიდი ბრუნვა


ზღვა ჯერ ნაზი მიმოხრით ირწეოდა და სანაპიროზე მისული ქალიც ბაძავდა ზღვას. 
ზღვა-მ მერე რაღაც გაიხსენა და აგრიალდა, აზვირთდა და აიჯაგრა ტალღები; ქალმაც გაიხსენა რაღაცა და ზღვასავით ანერვიულდა. 
ზღვა-ს არ შეეძლო ქალის დამშვიდება - პირიქით, ფეხები გაიგრილე შემოდიო - მაცდურად ეპატიჟებოდა და ტალღებს ისე აიწევდა, როგორც ეს ქალი კაბას.  
ზღვ-ის კიდეს გაჰყურებდა ქალი ჰორიზონტზე და ვერ არჩევდა ზღვისა და ცის მიჯნას, ისევე როგორც არ გაირჩეოდა საზღვარი ქალსა და ღმერთს შორის. 
ზღვ-ით ტკბებოდა ქალი ისე, როგორც წეღან მისით, ლაზღანდარა ლოთები და ამიტომაც უნდოდა ქალს, 
 ზღვით დამტკბარიყო. 
ზღვ-ად ეჩვენებოდა ქალს ცაც და ხან ზღვას სთხოვდა შველას, ხანაც ცას ხელში აყვანას. 
ზღვავ, (ან) ზღვაო, - დამშვიდდი და ნაპირზე გამოუშვი ის ქალი, რომელმაც შენში შვება ნახა! 
... 
ბოლოს მახვილი (!)
0 კომენტარი

© POETRY.GE 2013 - 2024

@ კონტაქტი