ეს სიყვარულია

სიყვარული თავისუფლებაშია, არა ზრუნვაში, არა მოკითხვაში, არამედ თავისუფლებაში.მიეცი მას სივრცე, მიეცი სუნთქვის საშუალება და როცა ფილტვებს თავისუფლებით აივსებს, როცა ღმად ამოისუნთქავს და თვალებს გაახელს, ის თვითონ გიპოვის.
ეს უკვე სიყვარულია